Website Học viện Kỹ xảo Điện ảnh MAAC


Website MAAC mới chuyển đổi nền tảng từ Ruby on rails qua WordPress. Website giới thiệu và thông tin các chương trình đào tạo tại học viện MAAC. Phục vụ công tác tuyển sinh, đào tạo, truyền thông sự kiện, phát triển hệ thống content.

Lĩnh vực: Giáo dục – ngành Kỹ xảo điện ảnh, 3D Animation và Game design

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, tiếng Anh

Thông tin dự án:
Khách hàng:
Arena Multimedia
Chuyên mục dự án:
Dự án Wordpress
Thời gian:
Tháng Mười Một, 2021
Liên kết dự án:
https://2021.maac.edu.vn/vi/
Top